Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Politologia i nauki społeczne, specjalnośćSocjologia [1998] oraz podyplomowe na kierunku Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne [2009].

Obecnie uczestniczę w cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych, który zamierzam zakończyć uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. W ramach tego cyklu szkoleń ukończyłam m.in. Kurs podstawowy oraz Kurs terapii systemowej dla zaawansowanych. W tej chwili sukcesywnie uczestniczę w dalszych szkoleniach w ramach Doświadczeń Własnych, zajęć warsztatowych oraz superwizji prowadzonych przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Dążenie do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz stała superwizja stanowią podstawę mojej rzetelności zawodowej. Rozpoczęcie praktyki przed uzyskaniem certyfikatu podyktowane jest wymogami cyklu szkoleniowego.