POLITYKA PRYWATNOŚCI
Psychoterapia i Doradztwo Systemowe – Dominika Widawska

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.
I.
Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów
Psychoterapia i Doradztwo Systemowe – Dominika Widawska

Administrator danych
Administratorem Państwa danych jest Dominika Widawska prowadząca działalność pod nazwą Psychoterapia i Doradztwo Systemowe – Dominika Widawska

Podstawy prawne przetwarzania
Obowiązek prawny, umowa o świadczenie usług, interes publiczny

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Psychoterapia i Doradztwo Systemowe – Dominika Widawska

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w w/w celach, inne prawa określone w informacji szczegółowej

II.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów Psychoterapia i Doradztwo Systemowe – Dominika Widawska