Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Politologia i nauki społeczne, specjalność Socjologia [1998] oraz podyplomowe na kierunku Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne [2009].

Od 2009 roku uczestniczę w cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych, który zamierzam zakończyć uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. W ramach tego cyklu szkoleń ukończyłam m.in. Kurs podstawowy [2010] oraz Kurs terapii systemowej dla zaawansowanych [2013], a w tej chwili sukcesywnie uczestniczę w dalszych szkoleniach w ramach Doświadczeń Własnych, zajęć warsztatowych (m.in. Systemowa terapia depresji – Gerhard Ruf [2013] Systemowa terapia dzieci i młodzieży – Rüdiger Retzlaff, Andreas Wahlster, Cornelia Götz-Kühne, Manfred Vogt [2013-2014] Terapia systemowa zaburzeń psychicznych – Gerhard Ruf [2015] Praca z traumą – Cornelia Götz-Kühne [2015] Komunikacja afektywna w doradztwie i terapii systemowej – Tom Levold [2017] Borderline systemowo – systemowa wędrówka po krawędzi. Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach – Vera Hähnlein [2018] Terapia systemowo-integracyjna terapia par – Tom Levold [2019], Nie-zmiana. Co robić, gdy się nic nie zmienia – Andreas Wahlster [2022]) oraz superwizji prowadzonych przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS). Zajęcia w ramach Kursów dla Zaawansowanych oraz Warsztatów prowadzą psychoterapeuci WTTS oraz goście z Niemiec, psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w nurcie przede wszystkim systemowym. 

Dążenie do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz stała superwizja stanowią podstawę mojej rzetelności zawodowej. Rozpoczęcie i prowadzenie praktyki przed uzyskaniem certyfikatu podyktowane jest wymogami cyklu szkoleniowego.

W 2019 roku wzięłam udział w szkoleniu warsztatowym Psychoterapia problemów seksualnych organizowanym przez Katowicki Instytut Psychoterapii, prowadzonym przez Ewę Małachowską i Sławomira Jakimę.

W 2011 roku uczestniczyłam także w szkoleniach i warsztatach z zakresu TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz Porozumienia bez Przemocy czyli NVC.
W jeszcze bardziej zamierzchłych czasach miałam też okazję uczestniczyć w treningu interpersonalnym z elementami pracy warsztatowej Instytutu Poradnictwa Gestalt, a także w certyfikowanych przez TRR (Towarzystwo Rozwoju Rodziny) oraz prof. Z. Lwa – Starowicza oraz prof. M. Kozakiewicza szkoleniach przygotowujących do prowadzenia edukacji seksualnej obejmujących m.in. trening komunikacji intymnej i elementy treningu asertywności.

Sporo czasu poświęciłam na wybór drogi, którą w tej chwili podążam. Terapia systemowa okazała się odpowiedzią na moją potrzebę szukania w każdej sytuacji (i osobie) zasobów oraz jak najszerszego spektrum możliwości jej rozwoju. Ujęcie systemowe pozwala na szersze spojrzenie w przyszłość, a równocześnie nie wyklucza szacunku dla przeszłości, człowieka i jego historii. Daje przyzwolenie na pozostawienie przeszłości za sobą, pomaga znaleźć mocne strony także w tym, co dotychczas uwierało oraz pozostawia możliwość decydowania Klientowi – czyli temu, kto realnie może dokonywać zmian…