W potocznym rozumieniu psychoterapeuta nierzadko utożsamiany jest z psychologiem albo nawet psychiatrą.
Nie są to jednak zamienne określenia, nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, nie trzeba też być psychologiem, aby zostać psychoterapeutą.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii.
Psychiatra jest lekarzem. Wyłącznie psychiatra jest uprawniony do stosowania leczenia farmakologicznego.
Psychoterapeuta to osoba z wykształceniem wyższym, która ukończyła (lub jest w trakcie szkolenia) szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym (np. psychoterapia systemowa). Psychoterapeuta winien superwizować swoją pracę, tzn. konsultować swoją pracę z innym psychoterapeutą mającym uprawnienia superwizora. Superwizja pomaga stale rozwijać umiejętności terapeuty, a także pomaga zapewniać bezpieczeństwo jego Klientów.

W Polsce nadal nie ma jednolitej ustawy o zawodzie psychoterapeuty, co pozwala osobom bez kwalifikacji do wykonywania tego zawodu nazywać się psychoterapeutami.
Psychoterapeuta powinien legitymować się certyfikatem lub zaświadczeniem, że jest w trakcie szkolenia wydanym przez ośrodek szkolący psychoterapeutów oraz stałą superwizją. Warto to sprawdzać!